Server kurtarma, disklerin, sürücülerin veya cihazların, bozulmaya ve silinmeye maruz kalan sebeplerden dolayı ulaşılamayan verilerinin, tekrardan geri getirilmesidir. Ancak, bilişim dünyasının, alanında uzman olan kişileri tarafından bir takım teknik ve yöntemler ile kısa sürede ve daha fazla sorun teşkil etmeyecek şekilde, müdahele edilmesinde fayda vardır. Serverların kurtarılma sürecinde, veriler sağlam bir ortamda tutulmalılar. Sunucular, ‘Server’ veya ‘Ana Makine’ olarak kullandığımız özel bilgisayarlardır. Yapılandırılan herhangi bir ağ üzerinde bilgileri ve uygulamaları kullanıcılara paylaştıran, yazılım ve donanımlardan oluşurlar.

Sunuculara Neden İhtiyaç Vardır?

Modern çağda bilgisayarlar sürekli kullanımımızdalar. Toplu işlerin olduğu kurumsallarda, hastane, banka ve eğitim sektörleri gibi, aşırı kullanımların ve bazı sebeplerin etken olduğu durumlarda, oldukça maliyetli kayıplara sebebiyet verilebiliyor.

Bilgi ve içeriklerin yok olabilme ihtimalleri ve düzgün çalışmayan bilgisayar sistemlerinin buna neden olması kaçınılmaz. Sunuculara bu olasılıkları yok etmek için, ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, sunucularda ön görülen en ufak bir problem anında, ‘Sunucu Kurtarma’ ve ‘Sunucu Onarma’ tedbirlerinizi önemseyerek, çözüm yoluna gitmelisiniz.